Workshop 3D tlač

Náš absolvent Bc. Lukáš Simočko zrealizoval 8. marca 2024 pre našich gymnazistov workshop 3D tlač. Zúčastnili sa ho naši prváci. Lukáš momentálne študuje v poslednom ročníku Strojníckej fakulty TUKE na Katedre energetického inžinierstva v Košiciach.

Lukáš v úvode priblížil žiakom princípy 3D tlače – aké tlačiarne možno použiť, ktoré materiály sú vhodné na tlač a ako správne navrhnúť 3D model.

Na konkrétnych príkladoch vysvetlil žiakom, ako namodelovať rôzne súčiastky, aby bola tlač kvalitná a výrobok stabilný.

Ďakujeme Lukášovi za podnetnú prednášku a skvelé tipy k realizácii 3D tlače a prajeme veľa úspechov v štúdiu i v jeho ďalšej práci.