Poradenstvo

Gymnázium sv. Košických mučeníkov poskytuje poradenskú a sprostredkovateľskú činnosť v oblasti:

  • kariérneho poradenstva
  • odporúčacieho stanoviska kňaza
  • ťažkostiach v učení
  • sprostredkovania kontaktov na psychológa a špeciálneho pedagóga
  • možnosti úpravy maturitných skúšok v zmysle platnej legislatívy
  • sprostredkovania podujatia profesijnej orientácie žiakov po skončení gymnázia
  • konzultačné stretnutia s rodičmi, učiteľmi, vedením školy

Na našej škole máte k dispozícii:

Špeciálno-pedagogické poradenstvo

Psychologické poradenstvo

Výchovné a kariérne poradenstvo

V prípade akejkoľvek potreby neváhajte kontaktovať:

  • riaditeľku školy RNDr. Adrianu Bariovú, tel.: +421 907 949 640, email: riaditel@gkmke.sk
  • výchovnú poradkyňu RNDr. Máriu Vavrovú, tel. +421 911 872 801 (sekretariát školy), email: mariavavrova@gkmke.sk
  • triednych učiteľov

Poradia Vám ako postupovať vo Vašej záležitosti.