Inovatívne tretiačky

súťaž

Tretiačky z nášho gymnázia Kiara Koščová, Eliška Traverso, Barbora Dziaková, Andrea Tkáčova a Vladimíra Hudová využili možnosť získať neoceniteľnú skúsenosť na medzinárodnej súťaži International Inovation Camp. Súťaž organizovali Junior Achievment Slovensko a Junior Achievment Česko. Počas celého dňa spolupracovali na riešení zadania, kde hľadali najskôr inovatívny nápad, akým spôsobom a pre ktorú znevýhodnenú spoločenskú skupinu preinvestujú vo svojom projekte 100 000 Eur. Tento nápad ďalej spracovali do reálnej projekcie a prezentácie. Následne pred odbornou porotou prezentovali svoje námety a projekcie.

súťaž

 

súťaž

Ako sa vyjadrila hodnotiaca porota k výkonu stredoškolákov?  Citujem: „Všetci ste víťazi! Zvládli ste spracovanie zadania na porovnateľnej úrovni s prácou ľudí v profesijnom živote. Preto aj výber umiestnených je naozaj len náhodný výber veľmi kvalitnej úrovne všetkých výstupov.“

súťaž

Stredoškoláci si precvičili zdatnosti z finančnej gramotnosti, digitálne zručnosti, mäkké zručnosti ako kreativita, spolupráca, flexibilita, zameranie na cieľ, zodpovednosť a prezentačné zručnosti.

súťaž

Skvelá práca dievčatá! Ďakujeme za reprezentáciu a prajeme Vám veľa tvorivosti a úspechov v študentskej firme i v budúcnosti.