Občianska náuka

  • Olympiáda ľudských práv

propozície OĽP

  • spolupráca so ZMUDRI

viac informácií

 

Školský rok 2023/2024

 

Školský rok 2022/2023

  • spolupráca s NBS – projekt 5 peňazí:

Vzdelávanie s NBS 18. 5. 2023: https://gym.gkmke.sk/2023/05/vzdelavanie-s-nbs/

viac informácií

  • študentská firma LOTARING – šk. rok 2022/2023

aktuálne informácie

Školský rok 2021/2022

  • študentská firma EcoDynamite – šk. rok 2021/2022

eco dynamite

  • Modelový parlament Slovenska

Naši gymnazisti v NR SR: https://gym.gkmke.sk/2022/04/nasi-gymnazisti-v-nr-sr/

  • Deň Európy 2022

– Občianska náuka zážitkovo : https://gym.gkmke.sk/2022/05/den-europy-2022-obcianska-nauka-zazitkovo/

 

občianska náuka na GKM