Biblia a peniaze

Peniaze nie sú zlé. Ako hospodáriť s majetkom a s peniazmi? Kto vládne nášmu životu? Boh alebo majetky? 

V intenciách týchto viet sa nieslo naše druhé pôstne podujatie, ktorého hosťom bol ekonóm Ing. Radovan Ivanko. V neformálnej a priateľskej atmosfére nám bola predostrená problematika vzťahu biblie a peňazí. Nosné myšlienky, ktoré dominovali marcovému utorkovému podvečeru boli princíp správcovstva, sila peňazí, ako správne robiť finančné rozhodnutia, rozhodnutie v perspektíve biblie, finančná mapa, princíp dávania, cesta a nádej dávania, ako si naplánovať svoju finančnú budúcnosť a ako získať prehľad o svojich financiách.

Zaujímavé podnety z úst rečníka striedali zvedavé otázky prítomných, ktoré sa opierali o odbornú ekonomickú literatúru ale i otázky z finančnej sféry bežnej rodiny zaťaženej hypotekárnym úverom a inými dlhmi.

Radovan Ivanko počas podujatia Smäd po slove. Zdroj: archív školy

“V perspektíve biblie je adekvátne konštatovanie, že sme iba správcami peňazí rovnako ako aj iných darov a v týchto intenciách je dôležité budovať svoje finančné aktíva”, dodal Radovan Ivanko, s čím sa stotožnili aj prítomní hostia.

Po skončení podnetnej diskusie nasledovala sv. omša, ktorú celebroval náš pán kaplán Janko Kocúrko a spevom i hudbou doprevádzal zbor učiteľov. Len dodávame, že podujatie sa konalo v utorok 13.03.2018 v rámci série aktivít Smäd po slove.

Ďalšie podujatie sa uskutoční v utorok 20.03.2018 o 16.30 v školskej kaplnke, ktorého hosťom bude ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár. Témou bude Najlepší vychovávateľ. Srdečne všetkých pozývame.