Poplatky a účty

A. príspevok Rodičovskej rade pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov

  • výšku príspevku schvaľuje združenie rodičov vždy v septembri na plenárnom združení
  • aktuálna výška príspevku na polrok na jedného študenta je 25 €, na celý rok teda 50 €
  • ak má študent na našom gymnáziu súrodenca, v takom prípade je výška poplatku na súrodenca už len 13 €/polrok, teda 26 € na celý rok.
  • prosíme, aby ste príspevok uhrádzali bezhotovostne prevodom na účet Rodičovskej rady pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov: IBAN:   SK24 0900 0000 0005 7500 4707 alebo hotovostne v pokladni na sekretariáte. Do poznámky k platbe uveďte meno a priezvisko študenta.
  • účel príspevku: podpora aktivít študentov. Konkrétne čerpanie prostriedkov je prezentované na plenárnom združení vždy v septembri.
  • Rodičovskej rade pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov môžete venovať aj 2 % daní.

B. príspevok gymnáziu poukázaním finančných prostriedkov na darovací účet

  • ak nám chcete finančne pomôcť, môžete nám finančné prostriedky zaslať prevodom na darovací účet v tvare IBAN SK62 0200 0000 0031 6241 1455
  • finančné prostriedky slúžia na obnovu výchovy a vzdelávania a o ich využití budete informovaní

Ďakujeme za doterajšiu priazeň a podporu. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.