Medzinárodný deň materinského jazyka

Obyčajný, každodenný, a predsa výnimočný a unikátny. Materinský jazyk.

Sprevádza nás celým životom a zásadne ovplyvňuje naše vnímanie sveta. Vyjadrujeme ním svoje pocity, nálady, myšlienky. Je dôležitou súčasťou identity každého človeka a predstavuje kultúrne dedičstvo ľudstva. Občas je dobré aspoň na chvíľu sa zastaviť a pouvažovať nad našou materinskou rečou. O tom bol Medzinárodný deň materinského jazyka na našej škole.

Pod vedením školského parlamentu si každá trieda pripravila zaujímavosti z oblasti kultúry, jazyka a literatúry, prírody a žiaci odkryli aj tajomstvá svojej národnej kuchyne. Naozaj famózne sa študentom podarila aj recitácia v materinskom jazyku. Zahraniční študenti nášho gymnázia predstavili aj svoj materinský jazyk, a to ukrajinčinu a taliančinu.

Fotogaléria