Program pre gymnazistov od 20.05. do 30.05.2019

Kvôli prehľadnosti publikujeme pre študentov a učiteľov informácie o programe na nasledujúce obdobie.

1.Ag

 • 20.05.2019 – Duchovná obnova v Lipanoch (z. J. Kocúrko, R. Haluška)
 • 21.05.2019 – Duchovná obnova v Lipanoch (z. J. Kocúrko, R. Haluška)
 • 22.05.2019 – mimoriadny rozvrh
  • 1. hod. FRJ/NEJ 2. hod. FRJ/NEJ 3. hod. KNB 4. hod. GEG
 • 23.05. 2019 – vyučovanie podľa rozvrhu
 • 24.05.2019 – vyučovanie po 5. hodinu (vrátane)
 • 27.05.2019 – riaditeľské voľno (za zber papiera)
 • 28.05.2019 – mimoriadny rozvrh
  • 1. hod. GEG  2. hod. MAT     3. hod. BIO       4. hod. CHE      5. hod. FYZ
 • 29.05.2019 – vyučovanie podľa rozvrhu
 • 30.05.2019 – Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – vyučovanie po 4. hod. Potom nasleduje sv. omša v kostole a záver

2.Ag

 • 20.05.2019 – Duchovná obnova v Lipanoch (z. J. Kocúrko, R. Haluška)
 • 21.05.2019 – Duchovná obnova v Lipanoch (z. J. Kocúrko, R. Haluška)
 • 22.05.2019 – mimoriadny rozvrh
  • 1. hod. BIO 2. hod. GEG      3. hod. NEJ       4. hod. NEJ
 • 23.05. 2019 – vyučovanie podľa rozvrhu
 • 24.05.2019 – vyučovanie po 5. hodinu (vrátane)
 • 27.05.2019 – návšteva TUKE od 9.00 h. (zraz pred TUKE o 8.45 h.)
 • 28.05.2019 – mimoriadny rozvrh
  • 1. hod. OBN 2. hod. TSV       3. hod. GEG      4. hod. MAT      5. hod. BIO
 • 29.05.2019 – vyučovanie podľa rozvrhu
 • 30.05.2019 – Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – vyučovanie po 4. hod. Potom nasleduje sv. omša v kostole a záver

3.Ag

 • 20.05.2019 – KOŽAZ – Čermeľ (M. Gardoš)
 • 21.05.2019 – KOŽAZ – Ostrva, Tatry (M. Gardoš, M. Hovanec)
 • 22.05.2019 – KOŽAZ – Delňa (M. Gardoš) a ECDL – škola (M. Hovanec)
 • 23.05. 2019 – vyučovanie podľa rozvrhu
 • 24.05.2019 – vyučovanie po 5. hodinu (vrátane)
 • 27.05.2019 – návšteva TUKE od 9.00 h. (zraz o 8.45 h. pred TUKE).
 • 28.05.2019 – mimoriadny rozvrh
  • 1. hod. BIO 2. hod. MAT     3. hod. FYZ       4. hod. BIO       5. hod. CHE
 • 29.05.2019 – vyučovanie podľa rozvrhu
 • 30.05.2019 – Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – vyučovanie po 4. hod. Potom nasleduje sv. omša v kostole a záver

Maturitná skúška sa koná v termíne od 24.05. do 28.05.2019 podľa platného harmonogramu. V pondelok 27.05. bude sv. omša v škole o 7.00 h. a po nej okolo 7.40 h. otvorenie maturitných skúšok.

Vo štvrtok 30.05.2019 bude o 12.30 h. v kostole Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP slávnostné vyradenie absolventov spojené s odovzdávaním maturitných vysvedčení. Srdečne pozývame.