Športový deň s prekvapením

Posledný deň Letnej akadémie (8. 7. 2022) dostal pracovný názov Športový deň.

Deti si najprv zopakovali jazykové znalosti, ktoré nadobudli v priebehu týždňa.

Potom sa plní športového elánu vybláznili v telocvični.

Nasledoval sladký obed.

Letná akadémia sa zavŕšila slávnostným odovzdávaním certifikátov. Záverečný ceremoniál viedol pán zástupca z gymnázia, RNDr. Milan Koščo, PhD., MBA.

Po oficiálnej časti nasledovala diskotéka. Deti sa vyšantili do sýtosti.

Všetci účastníci  Letnej akadémie spoločne poďakovali za skvelý týždeň na záverečnej svätej omši v Kostole Božieho milosrdenstva. Rozlúčili sa a vydali sa v ústrety ďalším prázdninovým dobrodružstvám. ?

Fotogaléria z posledného dňa letnej akadémie