Rodičovské združenie

Pozývame rodičov na prezenčné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 26.04.2022 od 16.30 h. v triedach. Program:

  • informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
  • rozvojové projekty školy
  • priestor na vzájomnú spätnú väzbu

Tešíme sa na spoločné stretnutie po dlhšom čase.