Sederová večera – prihlasovanie

Kresťania a židia majú pre sviatky vlastné označenia a Sväté písmo ich pozná tiež niekoľko. Židia nehovoria o Veľkej noci ako kresťania. Používajú najčastejšie hebrejský názov Pesach alebo Chag hamacot, Sviatok nekvasených chlebov. Tieto názvy sa spomínajú paralelne aj v Novom zákone. Kresťania poznajú najmä grécky názov Pascha.

Seder alebo sederová večera označuje domácu liturgiu, ktorou sa začína rodinné slávenie sviatku Pesach v židovskej tradícii. Slovo seder znamená poriadok alebo poradie. Poradie úkonov, ako nasledujú jeden za druhým, určuje knižôčka „Pesachová haggada“. Obsahuje texty aj s pokynmi, čo treba robiť, čo povedať. Sederová večera pozostáva zo 14 alebo 15 bodov, ale hlavné slávnostné jedlo je až desiaty bod v programe. Predchádzajú mu úkony ako požehnanie vína, umytie rúk, jedenie horkých bylín s nekvaseným chlebom a iných symbolických pokrmov, ktoré nezasýtia, ale pripomenú udalosti z Knihy Exodus o živote izraelských otrokov. Počas večere sa pijú štyri poháre vína, ktoré symbolicky predstavujú etapy vykúpenia, spomenuté aj vyššie. Táto tradícia vychádza zo slovies vo veršoch Knihy Exodus, ktorými Pán Boh hovorí, že Izrael vyvedie, zachráni, vykúpi a vezme si (za svoj) ľud (porov. Ex 6, 6-8). Na stole je aj „piaty“ kalich pre proroka Eliáša, z ktorého sa nepije. Najdôležitejšou časťou sederovej večere je rozprávanie príbehu o vyslobodení, o prechode z otroctva k slobode a k sláve.

Ježišova rozlúčková večera pred smrťou bola podľa troch synoptických evanjelií pesachovou večerou, ale v tom čase ešte určite neexistovali mnohé texty a úkony obsiahnuté v haggade, ktorú dnes židia používajú pri tejto domácej liturgii. Sú v nej mnohé pobiblické, dokonca stredoveké prvky, pretože sa vyvinula až v storočiach po zničení Jeruzalemského chrámu. To, čo slávil Ježiš – sa dodnes pripomína a sprítomňuje obetou svätej omše. Pre katolíkov je to jediné zmysluplné slávenie Ježišovej poslednej večere.

Ako sa prihlásiť?

Sederová večera sa na našom gymnáziu uskutoční vo Veľkom týždni, a to v utorok 16. apríla 2019 po západe slnka o 19.30 h. (Slnko v ten deň zapadá v Košiciach o 19.24 h.) v jedálni. Je určená pre študentov gymnázia, prípadne pre učiteľov. Prihlásením zároveň vyjadrujete súhlas s podmienkami akcie a spracovaním osobných údajov pre účely organizácie akcie. Prihlasovanie prebieha formou online formulára do 8.4.2019 tu

Účastnícky poplatok je 10 eur/osoba, ktorý treba uhradiť hotovostne najneskôr do 08.04.2019 na sekretariáte alebo  kaplánovi Jánovi Kocúrkovi. Večera bude trvať asi do 22.00 h.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Prevzaté z: https://zastolom.sk/lucia-hidveghyova-slavit-pesach-je-pozvanim-spolupracovat-na-svojom-vykupeni/ a ilustračný obrázok pravzatý z: https://www.thoughtco.com/symbols-of-the-seder-plate-2076486