Voľby – oslava demokracie

Kto by sa mal stať novým prezidentom Slovenskej republiky? Túto otázku si kladie v týchto dňoch celé Slovensko. Študenti nášho gymnázia mohli zaujať stanovisko k tejto problematike v rámci Študentských volieb, ktoré sú simuláciou procesu reálnych volieb prezidenta Slovenskej republiky.

Oprávnení voliči, starší ako 15 rokov, si v prvom kole volieb vyberali jedného z desiatich kandidátov. Volebná účasť dosiahla 90 %.  Druhého kola sa zúčastnilo 88 % oprávnených voličov, ktorí mali možnosť rozhodnúť sa medzi dvomi kandidátmi. Hlasovací lístok kopíroval reálne výsledky prvého kola prezidentských volieb. Študentské voľby sú apolitický projekt organizovaný študentmi pre študentov. Ich cieľom je viesť dialóg o politickom dianí a vychovať informovaných, kriticky zmýšľajúcich mladých voličov, ktorí budú aktívne využívať svoje volebné právo.

Spracovala: Mgr. Lenka Bruniková

 

Fotogaléria