Fyzika

Metodiky overené v šk. rokoch 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 :

 • Archimedov zákon 1 (Prečo topiaci sa človek nemá dvíhať ruky a kričať?)
 • Archimedov zákon 2 (Prečo topiaci sa človek nemá dvíhať ruky a kričať?)
 • Bádajme so senzorom sily
 • Časový rozvoj zvuku
 • Časticová stavba látok (Meranie veľkosti molekuly) (2)
 • Dynamika kmitavého pohybu
 • Hmotnostná tepelná kapacita 1
 • Hmotnostná tepelná kapacita 2
 • Izobarický dej (Zázrak bohyne ISIS)
 • Izochorický dej (Ako dostať vajce do fľaše?)
 • Izotermický dej (Prežije hlbokomorská ryba v akváriu?)
 • Jav elektromagnetickej indukcie 1
 • Jav elektromagnetickej indukcie 2
 • Meranie rýchlosti svetla vo vode
 • Odraz a lom svetla (Šošovky)
 • Zákon sily 1
 • Zákon sily 2
 • Šmykové trenie 1
 • Šmykové trenie 2