Stretnutie KyberTímov

V pondelok 11. septembra 2023 sa na pôde PF UPJŠ uskutočnilo Úvodné stretnutie KyberTímov pracujúcich na stredných školách v školskom roku 2023/2024.

Naši študenti mali možnosť zoznámiť sa a vymeniť si skúsenosti s rovesníkmi, ktorí na iných stredných školách realizujú podobné aktivity ako oni – zamerané na informačnú bezpečnosť.

Víziu fungovania KyberTímov a spolupráce s PF UPJŠ predstavil prítomným žiakom a učiteľom doc. JUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD. Uskutočnené aktivity za uplynulé dva roky fungovania tímov prezentovali 2 KyberTímy – z Košíc a Rožňavy. Našu školu a aktivity nášho tímu priblížila prítomným naša absolventka Kiara Koščová s vyučujúcou.

Pre žiakov aj učiteľov boli pripravené 3 workshopy (Bezpečné heslo, Analýza podvodných správ, OSINT), kde mohli prehĺbiť svoje znalosti z informačnej bezpečnosti a nájsť inšpiráciu pre aktivity do nadchádzajúceho školského roka. Workshopy viedli členovia tímu CSIRT-UPJŠ.

Stretnutie sa zakončilo zábavným a poučným PubKvízom, kde niektorí naši žiaci získali aj pekné ceny v súťaži zmiešaných tímov.

Ďakujeme organizátorom za toto podnetné stretnutie a tešíme sa na ďalšie vzdelávanie zamerané na informačnú bezpečnosť, aby sme nadobudnuté poznatky mohli šíriť vo svojom okolí.