Imatrikulačná slávnosť

Imatrikulačné slávnosti sú tradíciou škôl. Ide o formu privítania študentov prvých ročníkov a slávnostné zapísanie do zoznamu žiakov školy. Súčasné opatrenia neumožňujú konanie slávností vo veľkom štýle na aké sme boli v podmienkach nášho gymnázia zvyknutí. No predsa sa nám ešte koncom septembra podarilo usporiadať pod taktovkou 3.Ag triedy a ich triednej učiteľky jednoduchú imatrikulačnú slávnosť. Študenti prvého ročníka po splnení špecifických úloh vymyslených a šitých na mieru dostali imatrikulačný list, čím sa stali oficiálnymi študentmi Gymnázia sv. Košických mučeníkov v Košiciach. Prajeme im veľa tvorivého elánu, úspechov počas celej etapy štúdia.