Derniéra maturantov

Rozlúčka s maturantmi má vždy neopakovateľné čaro a pravdou je, že po ich odchode je škola vždy akási prázdnejšia a smutnejšia.Maturanti sa pred odchodom na akademický týždeň lúčili so školou. Šaty a podpätky. Obleky, kravaty. Zelené stužky. Dojatím podfarbený hlas pani riaditeľky. Slová pochvaly, slová povzbudenia. Takúto atmosféru priniesol do nášho gymnázia 16. máj. Potom už len ďakovanie, kvety učiteľom a s trúbením a bubnovaním rozlúčka so školou a cesta mestom. Vystaviť tablo svetu na obdiv. Lebo je čo obdivovať. Krásu i mladosť maturantov. A po týždni sedenia nad knihami aj múdre odpovede. Veď múdrosť kráse a mladosti pekne pristane.

Všetkým želáme veľa síl pri učení a šťastnú ruku pri ťahaní otázok.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová