Filmový festival Jeden svet

inklúzia

„Inklúzia mení ľudí, mení svet k lepšiemu…“ (Viera Vlčková)

Festival Jeden svet (11. 11. 2021) bol zameraný na inklúziu zdravotne znevýhodnených a na predsudky ľudí voči ideálu krásy. Téma diskusie bola inšpirovaná filmom Modelka Maddy, ktorá je profesionálnou modelkou s Downovým syndrómom. Film sme mali možnosť vidieť pred diskusiou. Moderátorka Zuzana Límová kládla otázky položené divákmi online diskusie. Hosťami diskusie boli Viera Vlčková a jej dcéra Dorota, ktorá má taktiež Downov syndróm. Dorota je herečka v divadle Dúhadlo. Obe nám odpovedali na rôzne otázky, ktoré sme im kládli prostredníctvom aplikácie Slido.com.film

Čomu sa okrem herectva venuješ?

Dorota: Okrem herectva mám rada spievanie a tanec.

Akú rolu by si si chcela zahrať?

Dorota: Chcela by som si zahrať v seriáli Nemocnica. A chcela by som hrať mrchu, čo prekazí nejaký vzťah.

Mama dodala: Alebo pacienta, ktorého by vyšetrovali.

film

Inklúzia je založená na akceptovaní rôznorodosti, ak ide o pohlavie, národnosť, rasu, jazykový pôvod, sociálne pozadie, úroveň výkonu alebo zdravotné znevýhodnenie. Ide tu o vytvorenie takého prostredia v školách a v spoločnosti, ktoré umožní vzdelávanie všetkým ľuďom bez rozdielu.

 

,,Sebaláska je počiatkom hrdosti. A hrdosť je nespútaná sebaláska.– L. N. Tolstoj

 

Spracovala: Alexandra Voláková, 4.Ag

Foto: zdroj autor