Nádej nájdená v utrpení

Veľkolepá výstava otvorená pri príležitosti dňa obetí komunizmu na Slovensku umožňuje nahliadnuť pod pokrievku príbehov väznených a mučených preživších. S našimi gymnazistami sme boli pri tom.

…našli zmysel v nevyhnutnom utrpení…

Týmito slovami, predznamenávajúcimi, že to nebude jedna z tých nudných exkurzií, nás vítalo Múzeum obetí komunizmu na Moyzesovej ulici v Košiciach.

V rámci prehliadky expozície si naši tretiaci prehĺbili vedomosti o perzekúciách voči oponentom komunistického režimu, o násilnej kolektivizácii, o fungovaní pracovných táborov, o tom, čo to boli PTP – pomocné technické prápory a v neposlednom rade o prenasledovaní cirkví na Slovensku.

Videopríbehy obetí nám priblížili životy ľudí, ktorí museli čeliť prenasledovaniu a ponižovaniu. Počas workshopu, zameraného na tému politických väzňov a odsúdených, mali študenti možnosť vidieť autentické záznamy zo súdnych procesov (tzv. monster procesy), vyskúšať si úlohu vyšetrovateľa pri výsluchu zadržaného a prezrieť si samizdatovú literatúru.

Príjemným spestrením bola lekcia písania na zachovalých písacích strojoch. Z exkurzie sme si odniesli nové poznatky, ale aj rozporuplné emócie a vedomie, že slobodu a demokraciu si musíme vážiť za každých okolností.

Fotogaléria

Viac informácií: https://mok.sk/

 

Spracovala: Mgr. Lenka Bruniková