Valné zhromaždenie

Dňa 24. apríla 2024 žiaci 3. ročníka oficiálne ukončili činnosť študentskej firmy. Prezidentka študentskej firmy EliteProfit Melita Koščová a jej slová:

Vážení akcionári, študentská firma EliteProfit má za sebou 8 mesiacov pôsobenia. Tieto mesiace boli sprevádzané neľahkými situáciami, ktoré priniesli do našich životov výzvy a skúsenosti. Problémy, ktoré sa vyskytli počas chodu firmy, nás veľa naučili.


Svedomito a usilovne sme pracovali, aby sa nám podarilo naplniť zámer a ciele našej firmy. Naším hlavným zámerom bolo spríjemniť ranné chvíle našim zákazníkom chutnými raňajkami, ktoré sme podávali každý pondelok a štvrtok. S týmto cieľom sme najprv začali podnikať s predajom toastov a čaju, neskôr sme doplnili muffiny a občas sa vyskytla aj bábovka. O naše produkty bol značný záujem. Skúsili sme pripravovať školské akcie ako sú napr. Vianočná akadémia, DOD a karneval. Táto skúsenosť nám priniesla nové poznatky.

Rozvíjali sme sa samostatne, ale aj ako tím, a tak sme dosiahli naplnenie našich cieľov a sľubov, ku ktorým sme sa zaviazali pri zakladaní našej študentskej firmy. Aj keď sme vo firme mali rôzne výmeny názorov, nechuť sa striedala s nadšením. Učili sme sa tímovo pracovať, zodpovedne podnikať a pri vzniknutých problémoch nielen hľadať riešenie, ale aj prijímať názory druhých, byť k sebe féroví a slušní. Aj keď to niekedy trvalo, vždy sme spoločne našli ten správny smer.