Exkurzia na SAV

Naši bádatelia z predmetu Bádateľské aktivity v biológii a chémii boli opäť na exkurzii – 13. apríla 2023 navštívili Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV v Košiciach.

Je to jediné výskumné pracovisko na Slovensku orientované na výskum nervového systému stavovcov, jeho morfológiu, funkciu a vývoj. Nervovú sústavu tu vedci študujú modernými metódami aplikovanej biológie. S niektorými metódami sa oboznámili aj naši študenti.

K hlavným výskumným témam ústavu patria mozgovo-cievne poruchy. Sú to jedny z najzávažnejších ochorení nervového systému u ľudí. Projekty sa tu zameriavajú hlavne na štúdium mechanizmov poškodenia nervového systému spôsobeného ischémiou (nedostatočné krvné zásobenie) alebo traumou (poranenie), na neuroprotekciu, neurotransplantácie a regeneračnú kapacitu CNS.

Naši bádatelia sa po úvodnom predstavení zamerania výskumu ústavu oboznámili podrobnejšie s postupmi a metódami štúdia biologického materiálu. Najprv si pozreli laboratórne zvieratá, ktoré sa používajú na výskum. Navštívili operačnú aj behaviorálnu miestnosť, kde sa oboznámili s postupmi skúmania zvierat pred aj po poškodení nervovej sústavy (behaviorálne testy).

Oboznámili sa s prípravou vzoriek, a dokonca si mohli sami vyskúšať kryotom. Je to prístroj, určený na rýchle zmrazenie a krájanie biologického materiálu. Pripravujú sa ním veľmi tenké rezy biologického materiálu, určené na spracovanie vo forme mikroskopických preparátov. Pripravené mikroskopické preparáty po zafarbení mohli naši študenti pozorovať fluorescenčným mikroskopom. Exkurziu zakončili v biochemickom laboratóriu, kde sa bližšie pozreli na metódy: PCR analýza a Western Blot analýza proteínov.

Ďakujeme vedcom z Neurobiologického ústavu SAV, že nám takýmto zaujímavým spôsobom priblížili výskum, ktorému sa venujú na svojom pracovisku. Bola to veľmi inšpiratívna a fascinujúca exkurzia – ukázala nám prácu vedcov i niektoré vedecké problémy, ktoré ešte stále čakajú na objasnenie.

Viac informácií o Neurobiologickom ústave SAV