Starobylé roráty na svitaní

Pre adventné obdobie sú charakteristické aj tzv. rorátne omše, ktoré už tradične slávime aj v kaplnke nášho gymnázia. Zažiť ráno o šiestej kaplnku plnú väčšinou mladých ľudí, je  veľkým povzbudením,“ pochvaľuje si pán kaplán Ján Kocúrko.

Fotografia: Rorátna sv. omša; zdroj: archív školy

Pôvod rorátnych omší môžeme hľadať v dobe vlády Karla IV., ktorý zaviedol celoročnú prax votívnych omší k Panne Márii. K týmto omšiam sa pripojila tradícia liturgického spevu. Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu. Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate caeli desuper. Tento úvodný latinský spev vytvára atmosféru onoho času očakávania.

Fotografia: Rorátna sv. omša; zdroj: archív školy

O čo pri rorátnych omšiach ide? V adventnom období liturgia denne slávi Gabrielovo posolstvo preblahoslavenej Panne Márii. Práve v súvislosti s týmto pohľadom bol zvyk v minulosti intenzívne sláviť tzv. roráty, čiže svätú omšu pred svitaním. Naznačovalo sa ňou smutné položenie ľudstva, ktoré kráčalo v tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ale aj nádej na vykúpenie.Pre zvýraznenie tejto skutočnosti sa aj roráty slávia len pri svetle sviec. „Sviece i  lampáše v rukách ľudí a pribúdajúce prirodzené denné svetlo symbolizujú príchod pravého Svetla – ide o zapájanie prvkov stvorenstva do liturgie,“ hovorí kaplán školy Ján Kocúrko.

Fotografie: Rorátna sv. omša; zdroj: archív školy

Po svätej omši sme sa všetci stretli v školskej jedálni pri spoločných raňajkách.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová