Advent “… tak inak”

Ak máte chuť prežiť tohtoročný advent hodnotne, budeme veľmi radi ak príjmete pozvanie na niektorú z ponúkaných akcií. Každoročne pripravujeme cyklus adventných besied. Tento rok naše pozvanie prijali Martin Husovský s manželkou (skupina KOMAJOTA), ktorí sa predstavia v stredu 5.12.2018 o 17.00 h. Tanečníci Peter Vidašič a Tomáš Surovec budú hosťami nasledujúcej besedy v stredu 12.12.2018 o 17.00 h. Cyklus besied sme tento rok nazvali “… tak inak”.

Súčasťou adventu sú veľmi obľúbené ranné adventné sv. omše, ktoré ľudovo voláme “roráty”.  Na tieto sv. omše s lampášmi a sviečkami Vás srdečne pozývame. Pri prvej rorátnej sv. omši v pondelok 3.12.2018 ráno o 6.15 h. máte možnosť nechať si požehnať svoje adventné vence. Nasledujúce rorátne sv. omše budú v piatky 7.12. a 14.12.2018 rovnako o 6.15 h. Po každej sv. omši všetkých pozývame na spoločné raňajky do našej školskej jedálne.

Spomenuté adventné vence si môžete vyrobiť v piatok 30.11.2018 v čase od 16.00 do 19.00 h. opäť u nás v škole. Zabezpečíme Vám čečinu. Korpus a ostatné doplnky si môžete zakúpiť priamo u nás v škole od aranžérky z kvetinárstva Interesante alebo si môžete doniesť vlastné ozdoby. Tešíme sa na všetkých.

Vyvrcholením obdobia adventu u nás bude vianočná akadémia žiakov spojená s vianočnými trhmi a riaditeľským punčom, ktorá je plánovaná na štvrtok 20.12.2018. Bližšie informácie Vám prinesieme neskôr.

Pozvánky na podujatia prinášame v predstihu, aby ste si vedeli zorganizovať priestor na spoločné stretnutie pri podujatiach, ktoré aj pre Vás pripravujeme.