Valné zhromaždenie Eco Dynamite

eco dynamite

Dňa 13. 12. 2021 sa uskutočnilo online valné zhromaždenie našej študentskej firmy Eco Dynamite. Schvaľovali sa stanovy študentskej firmy. Študenti predstavili svoj podnikateľský plán. Uskutočnila sa voľba orgánov valného zhromaždenia a voľba dozornej rady.

Atmosféru tohto podujatia zachytáva niekoľko fotografií z akcie.

valné zhromaždenie

valné zhromaždenie

Aktuálne informácie z prostredia študentskej firmy Eco Dynamite nájdete na webovej stránke, na facebooku alebo instagrame:

webová stránka študentskej: https://ecodynamite.wixsite.com/gkmke

facebook: https://www.facebook.com/ecodynamite

instagram: https://www.instagram.com/skolska_firma_gkm/

valné zhromaždenie

Všetkým členom tímu Eco Dynamite prajeme veľa úspechov v podnikaní a veľa tvorivých nápadov pri realizácii podnikateľských plánov študentskej firmy.