Začiatok školského roka

Milí študenti, vážení rodičia,

školský rok začína v pondelok 5.9.2022. Stretneme sa o 8.20 h. pri Kostole Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP v Košiciach. Po sv. omši, ktorá začína o 8.30 h., sa presunieme do školy, kde budú prebiehať triednické hodiny.

Organizačné záležitosti

Triedni učitelia

1.Ag Mgr. Matej Gardoš Bude čakať na študentov 1.Ag pred kostolom, prosím pripojte sa. matejgardos@gkmke.sk
2.Ag Mgr. Katarína Deias katarinadeias@gkmke.sk
3.Ag Mgr. Šarlota Škorvánková lota@gkmke.sk
4.Ag Mgr. Nikola Lacková nikolalackova@gkmke.sk

Organizácia obeda

 • V pondelok 5.9.2022 sa obed vydáva od 11.00 h. Kto chce ísť na obed v tento deň, je treba, aby sa prihlásil u vedúcej školskej jedálne najneskôr do 5.9.2022 a to osobne, emailom na jedalen.gkm@gmail.com, alebo telefonicky na čísle 055/643 87 52. Od utorka 6.9.2022 bude prihlasovanie a odhlasovanie z obedov cez aplikáciu EduPage. Žiaci prvého ročníka dostanú prihlasovacie údaje do EduPage v prvý školský deň.

Bezpríznakovosť

 • Naďalej platí, že nikto s akýmikoľvek príznakmi respiračných ochorení nemôže vstúpiť do budovy školy a na podujatia školou organizované. Na tento účel slúži aj tlačivo “Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Noví študenti ho vyplnia v prvý školský deň a odovzdajú svojim triednym učiteľom. Študenti, ktorí majú platné prihlasovacie údaje do EduPage vyplnia Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti elektronicky. Pre každý prípad je toto tlačivo dostupné aj na vrátnici pri hlavnom vstupe do školy.

Triedy gymnázia

 • Triedy gymnázia sú umiestnené rovnako ako doteraz na prvom poschodí (vzhľadom na hlavný vchod). Trieda 1.Ag je na konci chodby (číslo dverí 69). Ostatné triedy sú bez zmeny.
 • V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím s dôverou obráťte na svojich triednych učiteľov, radi Vám odpovedia na všetky otázky. Emailový kontakt je uvedený v tabuľke vyššie.
 • Počas prvého dňa dostanete informácie o organizácii vyučovania, poplatkoch, aktivitách počas prvého týždňa a iné užitočné odkazy.

Teambuilding študentov 1.Ag

 • V pondelok 5.9.2022 v popoludňajších hodinách sa študenti 1.Ag spolu s triednym učiteľom presunú vlakom z Košíc do Obišoviec, kde bude prebiehať teambuildingová aktivita, spojená so zoznámením. Aktivita má výrazný sociálny rozmer.
dátum program stravovanie program
pondelok 5.9. cesta do Obišoviec vlakom o 15.36 h. Zraz na stanici o 15.15 h. večera spoločenské aktivity
utorok 6.9. dopoludnia program v Obišovciach raňajky, obed Príchod do Košíc buď o 15.24 h.

Treba si vziať občiansky preukaz, kartu poistenca, vhodné oblečenie (aj na prenocovanie), hygienické potreby. Súčasťou programu sú vonkajšie športové aktivity. Celková cena na študenta (peniaze je vhodné priniesť v pondelok 5.9.) je 25 eur. Časť nákladov hradí škola.

Bližšie informácie budú poskytnuté neskôr. Teambuildingovú aktivitu veľmi odporúčame.

Rozdávanie učebníc

 • 1.Ag – štvrtok 8.9. od 8.00 h.
 • 2.Ag, 3.Ag, 4.Ag – utorok od 8.00 h.
 • Učebnice jazykov (anglicky, nemecky, francúzsky jazyk) si žiaci hradia sami. Učitelia jazykov zabezpečia nákup učebníc a budú informovať žiakov o zvýhodnenej cene učebníc.

ISIC karty

 • Ak by ešte niekto potreboval ISIC kartu, nech kontaktuje Mgr. Šarlotu Škorvánkovú buď osobne od 5.9. alebo emailom na lota@gkmke.sk pričom cena za nový preukaz je 20 eur.

Študentský preukaz

 • Všetci študenti dostanú v prvý školský deň študentský preukaz, do ktorého sa budú značiť aj ospravedlnenia od lekára i od rodičov.

Potvrdenia o návšteve školy a iné úradné záležitosti

 • Keďže prvé školské dni sú administratívne náročné, je dôležité zachovať poriadok komunikácie. Preto komunikačným článkom je triedny učiteľ. Všetky potvrdenia (o návšteve školy, rodinné prídavky, železnice a pod.) si vybavíte prostredníctvom triedneho učiteľa.

Rodičovské združenie

 • Úvodné rodičovské združenie sa uskutoční vo štvrtok 8.9.2022 od 16.15 h. v jedálni školy s programom:
  • Plenárne rodičovské združenie (v jedálni)
  • Triedne rodičovské združenie (hneď po skončení plenárneho v triedach)