Zapojenie do projektu

kybertím GKMKE

… s radosťou Vám oznamujeme, že ste boli vybraní ako účastníci projektu s názvom „Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie“…

Túto správu sme 13. 12. 2021 dostali emailovou poštou od CSIRT-UPJS tímu. Kybernetický tím nášho gymnázia sa uchádzal o jedno z 10 miest v tomto projekte a boli sme úspešní! Veľmi sa z toho tešíme.

Prvá fáza projektu (odborná príprava žiakov) začína v januári 2022. Dovtedy nás čaká úvodné informačné stretnutie s členmi CSIRT-UPJŠ tímu.  Po odbornej príprave v oblasti počítačovej bezpečnosti sa členovia nášho tímu zamerajú na aktivity medzi žiakmi našej školy. Neskôr plánujeme aj aktivity pre širšie okolie.

Tešíme sa na spoluprácu s UPJŠ v Košiciach a s členmi CSIRT-UPJŠ tímu a tiež na ďalších odborníkov z oblasti počítačovej bezpečnosti. Vzdelávame sa, aby sme mohli nadobudnuté poznatky šíriť ďalej. Medzi žiakov a učiteľov našej školy a aj širšie okolie – aby sa zlepšilo bezpečnostné povedomie a správanie ľudí pri práci v online priestore.

Váš KyberTím GKMKE

kybertím GKMKE