Ukrajinský žiak – projekt

Milí rodičia a študenti z Ukrajiny.

Začiatkom augusta 2023 bol spustený projekt Ukrajinský žiak. Je určený pre žiakov, ktorí sa nemohli zapojiť do projektu Digitálny žiak, nakoľko prišli na SR po vypuknutí vojnového konfliktu na UA a mali štatút odídenca.  Cieľom projektu Ukrajinský žiak je podpora začleňovania ukrajinských žiakov do vzdelávacieho systému Slovenskej republiky a slovenskej spoločnosti.

Do projektu sa môžu zaregistrovať žiaci všetkých základných a stredných škôl na SR, ktorí majú na SR vybavený štatút odídenca.

Informácie o projekte, ako aj link na registráciu, nájdete tu.

V prípade otázok kontaktujte školského digitálneho koordinátora: luciapalkova@gkmke.sk