Spolu úspešnejší

Na projekte Spolu úspešnejší sa podieľa 12 pedagógov školy a 48 žiakov školy. Vzdelávanie je organizované prezenčnou formou v popoludňajších hodinách. Harmonogram doučovania je k dispozícii cez zdieľané dokumenty.