Triedne aktívy

Vážení rodičia!

Vážime si dôveru, ktorú nám preukazujete. Je pre nás dôležité, ak Vás môžeme osobne informovať o úspechoch, prospechu, ťažkostiach i radostiach Vašich detí a našich študentov. Rodičovské spoločenstvá alebo tzv. triedne aktívy sa konajú spravidla 4-krát v školskom roku v mesiacoch september, november, január a apríl.

Harmonogram stretnutí rodičov v triedach

mesiac presný dátum čas forma
september 11.09.2023 16.15 h. plenárne a spoločné v triede
november november 2023 15.30 – 17.30 h. konzultačné
január január 2024 15.30 – 17.30 h. konzultačné
apríl apríl 2024 15.30 – 17.30 h. konzultačné

V týchto termínoch sú Vám k dispozícii nielen triedni učitelia, ale aj ostatní učitelia, ktorí vyučujú rôzne predmety. Neváhajte ich kontaktovať vo Vašej záležitosti. Ak by Vám tento termín nevyhovoval, dohodnite si prosím stretnutie s triednym učiteľom emailom, alebo telefonicky. Kontakty sú na našej webovej stránke v záložke pedagógovia.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.