Triedne aktívy

Vážení rodičia!

Vážime si dôveru, ktorú nám preukazujete. Je pre nás dôležité, ak Vás môžeme osobne informovať o úspechoch, prospechu, ťažkostiach i radostiach Vašich detí a našich študentov. Rodičovské spoločenstvá alebo tzv. triedne aktívy sa konajú spravidla 4-krát v školskom roku v mesiacoch september, november, január a apríl.

Harmonogram stretnutí rodičov v triedach

mesiac presný dátum čas forma
september 08.09.2020 16.30 h. spoločné v triede
november november 2020 15.30 – 18.00 h. konzultačné
január január 2021 15.30 – 17.00 h. konzultačné
apríl apríl 2021 15.30 – 17.00 h. konzultačné

V týchto termínoch sú Vám k dispozícii nielen triedni učitelia, ale aj ostatní učitelia, ktorí vyučujú rôzne predmety. Neváhajte ich kontaktovať vo Vašej záležitosti. Ak by Vám tento termín nevyhovoval, dohodnite si prosím stretnutie s triednym učiteľom emailom, alebo telefonicky. Kontakty sú na našej webovej stránke v záložke pedagógovia.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.