Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame vás na rodičovské združenie už najbližší utorok 22.11.2022 konzultačnou formou od 14.45 h.

Program:

  • referát triedneho učiteľa vo veci dochádzky, prospechu a správania
  • diskusia

Tešíme sa na vašu účasť.