Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame vás na rodičovské združenie už najbližší štvrtok 8.9.2022 od 16.15 h.

Program:

  • 16.15 h. plenárne rodičovské združenie v jedálni
  • 17.00 h. triedne rodičovské združenie v triedach

Tešíme sa na vašu účasť.

Stretnutie rodičovskej rady so zástupcami jednotlivých tried sa uskutoční rovnako vo štvrtok 8.9.2022 o 15.45 h. v kancelárii č. 106.