Oznam o plenárnom a triednom rodičovskom združení

Vážení rodičia, vo štvrtok 5.9.2019 sa od 16.30 h. uskutoční plenárne a triedne úvodné rodičovské združenie.

Program:

16.30 h. plenárne zasadnutie rodičov v školskej jedálni

17.15 h. triedne rodičovské aktívy podľa tried.

Program triedneho rodičovského aktívu:

  • voľba zástupcu do Rodičovskej rady pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov za každú triedu
  • voľba jedného zástupcu do Rady školy pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov
  • informácia o školskom poriadku, univerzálny informovaný súhlas
  • informácia o aktivitách v škole

Účasť rodičov je veľmi žiadúca. Tešíme sa na spoločné stretnutie.