Zmena termínu prípravného kurzu na prijímacie skúšky

Vážení uchádzači, milí rodičia! Pripravili sme pre Vás prípravný kurz na prijímacie skúšky na gymnázium (akékoľvek). Kurz sa bude konať v zmenenom termíne v utorok 21.04.2020 od 14.30 h. v priestoroch školy. Bližšie informácie nižšie alebo v časti „Uchádzači“ — „Prípravný kurz“. Cieľom aktivity je eliminovať stresové faktory, povzbudiť a motivovať žiakov k úspešnému zvládnutiu prijímačok.

PRÍPRAVNÝ KURZ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA GYMNÁZIUM

Termín: utorok 21.04.2020od 14.30 do 17.30 h.

Rozvrh (75 minútové hodiny podľa fínskeho modelu vzdelávania)

14.30 – 15.45 h. 15.45 – 16.00 h. 16.00 – 17.15 h. 17.15 – 17.30 h.
slovenský jazyk a literatúra prestávka matematika záver

Predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika

Cieľ: pripraviť účastníkov na prijímacie skúšky na gymnázium (akékoľvek).

Obsah: učivo primárne 8. a 9. ročníka základnej školy z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika v súlade s ISCED2a (platná legislatíva)

Prihlasovanie: prihlásenie emailom na zastupca.gkm@gmail.com do 16.04.2020 alebo telefonicky na 055/787 34 21 do 16.04.2020.

Účastnícky poplatok: 12 eur/osoba (žiaci, ktorí majú prihlášku na naše gymnázium majú zľavu z poplatku 2 eurá). Poplatok prosíme uhradiť bezhovotostne prevodom na účet SK62 0200 0000 0031 6241 1455 (do poznámky uveďte meno a priezvisko študenta) alebo hovotostne na sekretariáte najneskôr v deň konania kurzu.