Mobilita Erasmus+ Rumunsko

Traveling is a brutality. It forces you to trust strangers and to lose sight of all that familiar comfort of home and friends. You are constantly off balance. Nothing is yours except the essential things: air, sleep, dreams, sea, the sky – all things tending towards the eternal or what we imagine of it.“

– Cesare Pavesi

 

V týždni od 23. do 29. apríla sa uskutočnila mobilita našich študentov a učiteľov v rámci projektu Erasmus+ Promote Wellbeing. Do mesta Craiova na juhozápade Rumunska vycestovali štyria študenti 2.Ag, štyria študenti 3.Ag a tri učiteľky.

V pondelok nás hostitelia z Liceul Tehnologic Trasporturi Căi Ferate privítali v ich škole chlebom a soľou.

Foto: Vítanie hostí

Foto: Spoločná fotografia účastníkov mobility

Program otvoril pán riaditeľ príhovorom, v ktorom zdôraznil dôležitosť mieru vo svete a vyjadril otvorenosť otázkam o ich krajine, kultúre aj škole. Po prezentácii rumunskej ľudovej hudby, krojov a tancov dostali naši študenti príležitosť prezentovať krásy a tradície našej krajiny.

Foto: Prezentácia krojov

Dopoludňajší program sme zakončili porovnaním školských systémov účastníckych krajín.

Poobede sme navštívili najväčší park vo východnej Európe, park Nicolae Romanescu.

Foto: Nicolae Romanescu Park

Nasledujúci deň sa niesol v duchu zoznamovania. Ráno nám hostiteľky pripomenuli tému a ciele projektu a jeden zo študentov predniesol príspevok zaoberajúci sa vyhorením. Po krátkej prestávke sa rumunskí, slovenskí aj tureckí študenti odobrali do počítačovej učebne, kde sa navzájom oboznámili s kultúrami krajín ostatných účastníkov, zatiaľ čo učitelia sa zaoberali otázkou, ako do školského kurikula zaradiť aktivity, ktoré by upriamili pozornosť na zdravý životný štýl.

Foto: Zoznamovacie aktivity

Popoludní sme navštívili očarujúcu botanickú záhradu, v ktorej študenti v medzinárodných tímoch plnili kreatívne úlohy.

Deň sme zavŕšili spoločnou večerou v priestoroch školy, kde mali všetci účastníci možnosť nielen ochutnať tradičné rumunské pokrmy, ale aj vyskúšať si ľudové tance.

Foto: Ochutnávka tradičných jedál

Keďže hostia nechceli ostať pozadu, vyskúšali sme si aj turecký ľudový tanec a slovenskú karičku.

Uprostred týždňa sme sa venovali počítačovej gramotnosti. Učitelia si vymenili nápady a informovali sa o online nástrojoch, ktoré používajú pri svojej práci, zatiaľ čo študenti pracovali s platformou eTwinning v rámci nášho projektu.

Foto: práca s eTwinning

Poobede sme si nechali pohladiť dušu pri návšteve múzea umenia. Dozvedeli sme sa o mnohých rumunských umelcoch, najviac však o Constantinovi Brancusim, ktorého diela sme obdivovali aj vo štvrtok pri exkurzii do mesta Targu Jiu. Okrem Aleje hrdinov, ktorá ukrýva diela vyššie spomínaného sochára, sme aj športovali. Mnohí z účastníkov si prvýkrát v živote vyskúšali paintball.

Foto: Poarta sărutului, Targu Jiu

V piatok nám pán riaditeľ slávnostne odovzdal certifikáty o účasti a s našimi hostiteľmi sme sa rozlúčili pri biliarde.

V sobotu ráno nás síce čakalo nemilé prekvapenie v podobe 85-minútového čakania na meškajúci vlak, ale napokon sme sa šťastne vrátili domov a už teraz sa tešíme na májovú návštevu rumunských priateľov.

 

Spracovala: Mgr. Karolína Kotorová

 

Fotogaléria