Šanca pre neprijatých na strednú v prvom kole

Neprijali niekoho z Vašich známych na strednú školu? Dajte im o nás vedieť. Máme ešte niekoľko voľných miest. Druhé kolo písomných prijímacích skúšok sa bude konať v utorok 18.06.2019 od 8.00 h. na našom gymnázium.

Organizačné stretnutie spojené s riešením typových úloh, aké sa objavia na prijímacích skúškach, sa uskutoční v stredu 29.05.2019 od 14.00 h. do 16.00 h. Stretnutie bude pozostávať z predstavenia legislatívnych možností, semináru z matematiky a semináru zo slovenského jazyka a literatúry. Školský psychológ je pripravený viesť workshop ako zvládať citlivé situácie spojené s prijímacími skúškami. Na stretnutie sú pozvaní všetci, ktorí majú záujem o druhé kolo prijímačok. Môžete osobne doniesť potvrdené prihlášky na štúdium zo svojej základnej školy. Organizačný poplatok je v súlade s internými predpismi stanovený na 5 eur. 

Zjednodušená legislatívna procedúra je nasledujúca:

Vyžiadajte si na Vašej základnej škole novú prihlášku a pošlite nám ju poštou alebo doručte osobne na sekretariát školy do 11.06.2019. My Vám obratom oznámime všetky podrobné náležitosti ohľadom prijímacieho konania.

Neváhajte nás kontaktovať aj skôr emailom na zastupca.gkm@gmail.com alebo telefonicky na 055/787 34 21 prípadne 055/787 34 29.