Veni, vidi, vici

V pondelok 30. apríla 2018 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na Pribinovej ulici v Košiciach konal XXXII. ročník regionálnej postupovej súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen 2018. Súťaž sa organizuje s cieľom uvedomiť si postavenie rétoriky v slovnom prejave. Je to individuálna súťaž žiakov základných a stredných škôl v samostatnom rečníckom prejave na zvolenú (doma pripravenú) tému a na zadanú (vyžrebovanú) tému.

Naše gymnázium reprezentoval Lukáš Simočko, študent 3.A. Výkony jednotlivých rétorov stredoškolskej kategórie boli silne vyrovnané, a hlavne výborné. Podľa slov porotcov títo rečníci boli skvelí, výborne pripravení, veľmi ťažko sa nám vyberalo. Nakoniec sa predsa len muselo rozhodnúť.

Fotografia: Ocenení na súťaži (Prvý zľava náš študent Lukáš Simočko); zdroj: archív školy

Skvelé 1. miesto a postup do celoslovenského kola porota udelila nášmu Lukášovi Simočkovi. Srdečne blahoželáme!

Fotografia: Diplom zo súťaže Štúrov Zvolen; zdroj: archív školy

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová