Študentské voľby do NR SR 2023

Dvojnásobný britský premiér Winston Churchill povedal: „Demokracia začína oblečením saka a odchodom k voľbám a končí vhodením lístka do urny.“

Naši študenti sa nemuseli hodiť do gala, aby si vyskúšali demokraciu na vlastnej koži. V piatok 22. septembra vo volebnej miestnosti sa podľa svojho vedomia a svedomia rozhodli pre konkrétnu politickú stranu, ktorá ich volebným programom najviac oslovila. V rámci preferenčných hlasov mohli na hlasovacom lístku označiť najviac štyroch kandidátov, ktorých by si priali vidieť v parlamente. Na korektný priebeh volieb dohliadala volebná komisia zložená z členiek nášho školského parlamentu.

Volebná účasť na našej škole presiahla 68 %, čo poukazuje na záujem mladých ľudí o politické dianie. Simuláciou reálneho priebehu volieb sa snažíme mladým ľuďom vštepovať základy občianstva, zodpovednosti za verejné veci a demokratické princípy.

Študentské voľby do NR SR sa konali po celom Slovensku v týždni od 18. do 22. septembra a zúčastnilo sa ich takmer 22 tisíc študentov starších ako 15 rokov.

Spracovala: Mgr. Lenka Bruniková