Informatika

  • Materiály na hodiny informatiky:

Informatika

  • Informácie k súťaži Palma Junior:

https://di.ics.upjs.sk/palmaj/

informatika na GKM

Archív

 

  • články o informatike:

marec 2024

Workshop 3D tlač: https://gym.gkmke.sk/2024/03/workshop-3d-tlac/

september 2023

Micro:bit na hodinách informatiky – začíname s Micro:bit-om

  • Súťaž JUNIOR INTERNET:

https://gym.gkmke.sk/2021/02/sutaz-junior-internet-informacie/

  • Projekt “Poznaj svoj kraj”:

https://gym.gkmke.sk/predmety/informatika/projekt-poznaj-svoj-kraj/

  • Aj Ty v IT:

Podujatia

Ako na strih videa?

  • Súťaž Scratch Match 2021:

Súťaž je určená pre žiačky základných škôl a gymnázií vo veku od 8 do 15 rokov. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: 8-11 rokov a 12-15 rokov, pričom dievčatá môžu súťažiť samostatne alebo ako trojčlenné tímy.

Prihlasovanie dievčat je sprístupnené od 1. februára, pričom hotový projekt je potrebné poslať do 31.3.2021.

Viac informácií o súťaži: scratchmatch.sk.

Plagát s informáciami o súťaži vo formáte pdf: ScratchMatch2021_Poster

Kalendár dôležitých termínov vo formáte pdf: SCRATCHMatch2021_Kalendar

  • Konferencia IT v praxi 2021 pre žiakov stredných škôl:

Prihlasovanie na konferenciu prebieha do 31.1.2021 na stránke https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/575497?lang=sk&encode=

Informácie o podujatí, prepozície a popis: http://itakademia.sk/it-v-praxi-2021

  • Súťaž 3D tlač:

informácie o súťaži

šk. rok 2020/2021:

aktuálne informácie: https://gym.gkmke.sk/2021/02/sutaz-3d-tlac/

šk. rok 2019/2020:

prvé miesto v celoštátnom kole súťaže 3D tlač 2020

celoštátne kolo súťaže 3D tlač 28.10.2020

krajské kolo súťaže 3D tlač šk. rok 2018/2019