Imatrikulácia

Imatrikulácia študentov I. ročníka sa uskutoční v pondelok 21.10.2019 od 16.00 h. v Halmi Place na Hlavnej 21 v  Košiciach. Prosíme študentov, aby prišli na miesto konania slávnosti najneskôr do 15.50 h. rešpektujúc ostatných. Na slávnosť imatrikulácie pozývame aj absolventov. V cene lístka (ktorý je potrebné zakúpiť najneskôr do piatku 18.10.2019 u Kristíny Radáčiovej alebo Petry Faixovej) je občerstvenie a nápoje. Bližšie infromácie sú na priloženom plagáte.