Vianočné prianie od nás

V mene všetkých učiteľov, študentov, ostatných zamestnancov Vám prajeme požehnané Vianoce a pokoj v novom roku. Ďakujeme za priazeň počas celého roka.

Organizácia vyučovania 8.1.2019

Vyučovanie sa opäť začne v utorok 8.1.2019. Stretneme sa v kostole Božieho Milosrdenstva v Košiciach na KVP o 8.20 h. Sv. omšu bude sláviť Mons. Marek Forgáč spolu s duchovným správcom školy a kňazmi farnosti KVP. Po sv. omši sa presunieme do školy, kde Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup, otvorí Rok sv. Košických mučeníkov na našom gymnáziu odbornou konferenciou o sv. Košických mučeníkoch, ktorá sa bude konať v miestnosti C. S. Lewis. Pozvanie na konferenciu prijal aj vdp. Pavol Hrabovecký. Vyučovanie bude pokračovať zrejme 5. vyučovacou hodinou až do konca.