Úspech v celoslovenskej súťaži

V 29. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ boli naši študenti Lucia Líšková (3. A) Matej Kočík (3. A) a Dávid Kráľ (3. A) úspešní. Všetci traja v tejto prestížnej súťaži za svoje literárne práce získali Čestné uznanie. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo kultúry SR.

Zároveň veľké poďakovanie a súčasne blahoželanie patrí PaedDr. Helene Čižmárovej, ktorá bola oceneným pedagógom.

Odkaz (bližšie info na str. 9): https://www.statpedu.sk/files/sk/sutaze/preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko/29.rocnik/vysledkova-listina-ocenenych-29_rocnik-final.pdf

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.