Úspech v súťaži Gerbócova literárna Snina

V piatok 10. decembra 2021 vyhodnotili v Sninskom kaštieli v Snine jubilejný XX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Gerbócova literárna Snina.

Naše gymnázium úspešne reprezentoval Matej Mozoláni (4. Ag), ktorý získal 3. miesto.

Srdečne blahoželáme!