Svetový deň umenia

15. apríl – deň, keď sa narodil Leonardo da Vinci, sa oslavuje ako Svetový deň umenia.

Považujeme za dôležité rozvíjať kreativitu a umelecké cítenie študentov. Preto sme rozdali študentom jednotlivých tried plátna a nechali sme na ich tvorivosti, čo na plátno namaľujú. Na vytvorenie umeleckého diela mali týždeň.

Tu si môžete pozrieť umelecké diela našich gymnazistov ⬇️

Aktivitu pre študentov organizoval školský parlament.