Energeticky efektívne

K všeobecnému rozhľadu v dnešnej dobe určite patria aj vedomosti o fungovaní energeticky úsporných domácností a o rôznych alternatívnych zdrojoch energie. V utorok 18. februára 2020 nás formou hodinovej prednášky s touto problematikou oboznámili pracovníčky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).
Prvákom a druhákom vysvetlili princípy fungovania slnečných kolektorov, fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel, kondenzačných kotlov a zdrojov na biomasu.
Ďakujeme za zrozumiteľnú a pekne pripravenú prednášku i množstvo informačných materiálov.
Zdroj: RNDr. B. Guteková