Praktické cvičenia v spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ

V rámci spolupráce s univerzitami, nás navštívili študenti Lekárskej fakulty UPJŠ. Na nepovinnom predmete Kurz prvej pomoci nám ukázali základné postupy predlekárskej prvej pomoci.

Naši gymnazisti si na figurínach dospelého človeka i dieťaťa,  mohli vyskúšať vonkajšiu masáž srdca i ošetrenie otvorenej zlomeniny. V modelových situáciách sa naučili ako reagovať v krízovej situácii, zvoliť správny postup ošetrenia, či volať záchrannú službu.