Informácie k ukončeniu školského roka

Vážení rodičia, milí študenti!

Pozývame Vás na slávnostné ukončenie školského roka, ktoré sa bude konať vo štvrtok 27.06.2019 od 15.00 h. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Sv. omšu na poďakovanie bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Po sv. omši bude o 16.30 h. v sále Historickej radnice akadémia ku 15. výročiu založenia Spojenej školy sv. Košických mučeníkov. Srdečne všetkých pozývame.

V piatok 28.06.2019 si študenti prídu prevziať vysvedčenia o 9.00 h. z rúk triednych učiteľov. Obed sa bude v tento deň vydávať od 11.00 h.