Pozvánka na EduMet

Pozývame Vás na 1. Veľtrh súkromných a cirkevných škôl v Košiciach, ktorý sa uskutoční v priestoroch KOŠICKEJ AKADÉMIE na Tajovského 15 v Košiciach v dňoch 30.01.2024 od 09.00 do 18.00 a 31.01.2024 od 9.00 do 14.00 h.
Žiakom ZŠ a ich rodičom ponúkne kompletnú škálu možností štúdia na súkromných a cirkevných stredných školách v Košiciach, na jednom mieste spolu s bohatým sprievodným programom.