Ukončenie školského roka

Školský rok 2020/2021 sa skončil. Keďže 29.06. je slávnosť sv. Petra a Pavla apoštolov, stretli sme sa v kostole Božieho Milosrdenstva na sv. omši, ktorú celebroval náš školský kaplán Mgr. Ján Kocúrko. Homília bola trefná a výsostne aktuálna zameraná na úsilie viesť dobrý život na základe dobrých rozhodnutí upevnených na Kristovi.

Po sv. omši pani riaditeľka RNDr. Adriana Bariová ocenila riaditeľskou pochvalou niektorých žiakov za výborný prospech, reprezentáciu školy a šírenie dobrého mena školy.

Uplynulý školský rok bol mimoriadne náročný. Preto je na mieste zaslúžený oddych. Prajeme všetkým žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom príjemné leto. Dávajte na seba pozor a buďte dobrí!