Študentská firma

Školský rok 2021/2022

Dňa 12. 10. 2021 vznikla na našej škole nová študentská firma Eco Dynamite. Firma funguje v rámci projektu JA Slovensko, do ktorého sú zapojení žiaci nášho gymnázia. Koordinátorkou aktivít firmy je vyučujúca Mgr. Marcela Martončíková. Vo vedení študentskej firmy sú zastúpení žiaci 3.Ag. Aj takýmto spôsobom na našom gymnáziu rozvíjame finančnú gramotnosť žiakov.

Logo našej firmy:

eco dynamite

web: https://ecodynamite.wixsite.com/gkmke

facebook: https://www.facebook.com/ecodynamite

instagram: https://www.instagram.com/skolska_firma_gkm/

 

Aktuálne informácie z prostredia študentskej firmy:

 

uvod

firma

firma

firma

firma

valné zhromaždenie

valné zhromaždenie

valné zhromaždenie

Podnikateľský plán firmy – pdf verzia: Podnikateľský plán Eco Dynamite

Stanovy firmy – pdf verzia: stanovy Eco Dynamite

 

  • Predvianočná ponuka našej študentskej firmy:

ponuka firmy

 

 

súťaž

súťaž

  • V nasledujúcom dotazníku môžete vyjadriť svoj názor a vybrať si produkt, o ktorý máte záujem:

https://www.survio.com/survey/d/R2F1G1M3A1H9J9Z5P

qr kód

  • Akcie našej študentskej firmy si môžete zakúpiť u žiakov 3.Ag.

plagát firmy

 

Školský rok 2020/2021

Na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach aj v tomto školskom roku rozbieha svoje aktivity Študentská firma. Firma funguje v rámci projektu JA Slovensko, do ktorého sú zapojení žiaci nášho gymnázia. Koordinátorkou aktivít firmy je vyučujúca Mgr. Marcela Martončíková. Vo vedení študentskej firmy sú zastúpení žiaci 3.Ag. Aj takýmto spôsobom na našom gymnáziu rozvíjame finančnú gramotnosť žiakov.

Webová stránka študentskej firmy Bufeed: https://bufeedsk.wixsite.com/bufeedsk

Valné zhromaždenie 28.1.2021

valné zhromaždenie

valné zhromaždenie študentskej firmy

valné zhromaždenie študentskej firmy

Podnikateľský plán firmy – pdf verzia: Podnikateľský_plán_Bufeed

Stanovy firmy – pdf verzia: Stanovy_Bufeed

 

reklama predaj akcií študentskej firmy

Aktivity firmy

Predaj akcií študentskej firmy

Máme bronz! Úspech študentskej firmy! 

Prieskum potrieb zákazníkov:

Nová študentská firma

Logo firmy:

Vzdelávanie s JA Slovensko 9.12.2020:

Vzdelávanie s Ja Slovensko v decembri 2020  – Konferencia prezidentov s Accace – stretnutie s úspešnými absolventmi programu Študentská firma ako aj s aktérmi minuloročných študentských firiem.

Online webinár 8.12. 2020:

Dnes sa naša študentská firma Bufeed vzdelávala na webinári s JA Slovenskom. Z Nadácie Tomáša Baťu inšpiratívne komunikovala Pani Gabriela Končitíkova. Pútavo rozprávala životný i podnikateľský príbeh Tomáša Baťu z 30. rokov 20. storočia.

Online webinár 28.10.2020:

Nič nie je nemožné s pani Marcelou Lendvaiovou, couch pre leadership a soft skills vo firme AT&T.

 

Školský rok 2018/2019

Študentská firma CBG v rámci projektu JA Slovensko sídli na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach. Teoretické vedomosti študenti získavajú v predmete Aplikovaná ekonómia. Koordinátorkou aktivít firmy je Mgr. Marcela Martončíková. Vo vedení študentskej firmy CBG sú Samuel Parlagi, Tibor Szalona, Lukáš Simočko, Matúš Hodermarský, Lucia Prekopová. Študentskú firmu CBG môžete sledovať aj na sociálnej sieti facebook.

Medzi aktivity študentskej firmy patrí:

  • prevádzka školského bufetu
  • koordinácia niektorých aktivít
  • organizovanie karnevalu
  • účasť na seminároch, prednáškach a podujatiach

V tejto časti budú pribúdať informácie o študentskej firme.

Študentská firma CBG sa zúčastňuje podujatí organizovaných spoločnosťou JA Slovensko a firmou AT&T.

AKTUÁLNE …

Na školení v AT&T sme si 8. marca 2018 vyskúšali naše prezentačné schopnosti. Mnohí ani nechyrovali čo nás čaká, veď presvedčiť človeka, nech si kúpi môj produkt nemôže byť predsa tak ťažké. No dobre, ale ak dostanete do ruky pero alebo prázdny zápisník, tu sranda končí. Vytvoriť príbeh, dotknúť sa citov človeka, a ešte ho donútiť, aby si kúpil práve vaše pero. To sa nás snažila naučiť skupinka veľmi ochotných a energických manažérov. Popri tom sme si povedali niečo aj o zvládaní stresu alebo o neverbálnej komunikácii, rozoberali sme prejavy, po ktorých nám stála husia koža a mnoho ďalšieho. Zo všetkých predošlých školení, mi práve toto dalo najviac. Nauč sa aj ty predať svoje pero a pripoj sa do projektu JA Slovensko.

Atmosféru z podujatia sme zachytili aj na niekoľkých fotkách.

Spracoval: Lukáš Simočko