Deň otvorených dverí

Milí uchádzači, vážení rodičia a sympatizanti školy.

Deň otvorených dverí ako forma predstavenia školy sa uskutoční v pondelok 7.2.2022 od 15.30 h. Bude prebiehať online formou cez youtube kanál školy.

V tomto príspevku postupne pribudne odkaz na youtube kanál na pripojenie sa.

Budete mať možnosť zapojiť sa do diskusie a priamo položiť otázku cez slido, prípadne emailom alebo sms. Sledujte nás a pripojte sa k nám v pondelok 7.2.2022 od 15.30 h.

Kód na pripojenie slido: #197605

 

Gymnázium sv. Košických mučeníkov figuruje v sieti vzdelávania už 20 rokov. Ponúka vzdelávanie v štvorročnej forme štúdia (názov a kód odboru:  7902 J gymnázium). Vo vzdelávacom programe uplatňujeme prvky fínskeho vzdelávacieho modelu, ktoré sme nadobudli účasťou na zahraničných kurzoch aj v rámci programu Erasmus+.

Študenti si už od prvého ročníka môžu zvoliť či sa budú profilovať v IT vetve alebo v štandardnej vetve. Ak si zvolia IT vetvu, majú už od prvého ročníka vytvorené samostatné predmety zamerané na programovanie. Ak si zvolia štandardnú vetvu, môžu sa profilovať buď v umeleckej vetve (aj v spolupráci s našou základnou umeleckou školou pre žiakov nad 15 rokov), v prírodovednej vetve (aj ako príprava na medicínu či iné prírodovedné odbory), alebo sociálnej vetve (v predmetoch etika a etiketa, aplikovaná ekonómia a podobne).

Všetci študenti si podľa preferencie môžu vybrať z ponuky jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk. V prípade dostatočného záujmu vieme zabezpečiť aj výučbu talianskeho jazyka.

Oveľa viac informácii o škole sa dozviete počas online Dňa otvorených dverí v pondelok 7.2.2022.