Chémia

  • Chemická olympiáda

zadania úloh aktuálneho ročníkapokyny a organizačný poriadok: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/CHO.alej

  • Príprava na medicínu

👉 skupina na Facebooku pre žiakov 3. ročníka, ktorí sa chystajú študovať medicínu Prijímačky na medicínu 2022 SK&CZ: https://www.facebook.com/groups/480072166491454/

reklama na skupinu budúcich medikov

👉 vysvetlenie rôznych chemických problémov:  https://www.youtube.com/c/Olinium