Chémia

  • Chemická olympiáda

– zadania úloh aktuálneho ročníkapokyny a organizačný poriadok: https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/chemicka-olympiada/

– harmonogram seminárov pre riešiteľov chemickej olympiády, kat. A: Harmonogram 2021

 

  • Korešpondenčný seminár z chémie
V šk. roku 2021/2022 sa môžete zapojiť do 4. ročníka Korešpondenčného seminára z chémia – CHEMoUK, od 21.10.2021 je spustene prihlasovanie pre stredoškolákov so záujmom o chémiu: https://fns.uniba.sk/chemouk
  • Príprava na medicínu

👉 skupina na Facebooku pre žiakov 3. ročníka, ktorí sa chystajú študovať medicínu Prijímačky na medicínu 2022 SK&CZ: https://www.facebook.com/groups/480072166491454/

reklama na skupinu budúcich medikov

👉 vysvetlenie rôznych chemických problémov:  https://www.youtube.com/c/Olinium