Chémia

  • Chemická olympiáda

– zadania úloh aktuálneho ročníkapokyny a organizačný poriadok: https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/chemicka-olympiada/

Šk. rok 2024/2025 – súťažné úlohy

 

– harmonogram seminárov pre riešiteľov chemickej olympiády, kat. A: Harmonogram 2021

chémia na GKM

  • Korešpondenčný seminár z chémie
V šk. roku 2021/2022 sa môžete zapojiť do 4. ročníka Korešpondenčného seminára z chémia – CHEMoUK, od 21.10.2021 je spustene prihlasovanie pre stredoškolákov so záujmom o chémiu: https://fns.uniba.sk/chemouk
  • Príprava na medicínu

? skupina na Facebooku pre žiakov 3. ročníka, ktorí sa chystajú študovať medicínu Prijímačky na medicínu 2022 SK&CZ: https://www.facebook.com/groups/480072166491454/

reklama na skupinu budúcich medikov

? vysvetlenie rôznych chemických problémov:  https://www.youtube.com/c/Olinium

 

Archív

Školský rok 2023/2024

Úspech na krajskom kole chemickej olympiády – Marko Šoffa, 1.Ag3. miesto, úspešný riešiteľ: https://gym.gkmke.sk/2024/06/krajske-kolo-chemickej-olympiady/

Školský rok 2022/2023

Exkurzia Neurobiologický ústav SAV – https://gym.gkmke.sk/2023/04/exkurzia-na-sav/

Interaktívna periodická tabuľka – exkurzia na PF UPJŠ: https://gym.gkmke.sk/2022/11/putovanie-za-interaktivnou-psp/

Školský rok 2021/2022

Exkurzia GEOLAB: https://gym.gkmke.sk/2022/04/exkurzia-v-geolab/

Školský rok 2018/2019

Hlbiny ekológie a energetiky: https://gym.gkmke.sk/2019/06/hlbiny-ekologie-a-energetiky/

Návšteva KBIAMU: https://gym.gkmke.sk/2019/03/navsteva-kbiamu/

Chémia netradičným spôsobom: https://gym.gkmke.sk/2019/03/chemia-netradicnym-sposobom/

Bádatelia na environmentálnej exkurzii: https://gym.gkmke.sk/2019/03/badatelia-na-environmentalnej-exkurzii/