Pôstna duchovná obnova

Pozývame na pôstnu duchovnú obnovu: Identita ženy a muža

Termín: 9.marec 2024 (sobota)

Čas: od 9.00 hod

Miesto: Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50

Hosť: PaedDr. et Mgr. Renáta Ocilková – prednáša a publikuje na témy výchova k manželstvu a rodičovstvu, identita ženy a muža, ako aj o bioetických témach. Témou rodovej rovnosti sa intenzívne zaoberá od roku 2011, kedy sa stala členkou Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády SR. V súčasnosti je predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu. Je autorkou knihy Mladým pravdu.

Program:

prednáška, občerstvenie

adorácia s možnosťou sv. spovede

sv. omša

obed

Anotácia k prednáške:

Prednáška Identita ženy a muža sa zaoberá témou, ktorá je dnes medzi mladými často diskutovaná. O čo vlastne ide? Čo všetko ovplyvňuje identitu človeka? Ako to súvisí s našou sexualitou? Ako o tom rozprávať s mladými? Máme sa o čo oprieť?

Cieľom prednášky je odovzdať informácie o biológii a antropológii človeka tak, aby sme vedeli komunikovať s mladými ľuďmi o láske, o sexuálnej príťažlivosti, aj o rôznych pochybnostiach, aby sme vedeli argumentovať vedeckými dôkazmi, výskumami a príkladmi zo života, aby sme vedeli predpokladať protiargumenty mladých ľudí a dokázali na ne odpovedať.

Prihlasovací formulár

plagát_DO_marec_2024